Biển xích lại rất gần
Tưởng giơ tay nắm được
Mây cũng xà xuống theo
Biển cùng mây quấn quýt.

Tàu uốn lượn như rồng
Bánh sắt nghiến ken két
Gió biển đến hoà âm
Sóng xô bờ ào ạt.

Đi giữa biển và mây
Chông chênh và trống trải
Biển xa thế cho lòng người gần lại
Những ánh nhìn xa lạ mến thân hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]