Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo,
Rõ ràng trước mắt bức tranh treo.
Một vùng bể cả cơn triều dậy,
Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo.
Đường sắt xe quanh còi dậy đất,
Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo.
Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi,
Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sai một chữ

Các bạn thử xem lại chữ "dân" ở câu cuối xem nó có đúng với nguyên tác hay không, bởi vì mình thấy nó chẳng ăn nhập gì với chữ bể" ở sau cả. Mình nghĩ đây là chữ "dâu" thì đúng hơn.

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi...
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhất Nguyên

Theo tôi là: dâu bể. Ý nói sự vô thường trong tích xưa "Bãi bể nương dâu"

Nhất Nguyên
33.67
Trả lời