15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Cao Vân (20 bài)
- Phan Mạnh Danh (50 bài)
- Từ Diễn Đồng (7 bài)
- Lương Văn Can (1 bài)
- Phạm Văn Thụ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 10/06/2019 23:44 bởi Vanachi
Trương Gia Mô 張嘉謨 (1866-1929) hiệu Cúc Nông, tự lúc đầu là Sư Thánh sau đổi là Sư Quản, biệt hiệu Hoài Huyền Tử, khi làm quan ở Huế còn được gọi là Nghè Mô. Ông là sĩ phu và quan đại thần triều Nguyễn. Ông nguyên quán ở Gia Định nhưng sinh quán tại làng Tân Hào, chợ Hương Điểm, huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Cha ông là Trương Gia Hội (1822-1877), từng làm Tri phủ Hoằng Trị dưới thời Tự Đức, được thăng chức Lang trung bộ Binh, về sau làm Tuần vũ Thuận Khánh (Bình Thuận và Khánh Hoà).

Năm 1867, khi quân Pháp chiếm luôn ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, ông theo cha tỵ địa ở Bình Thuận. Năm 1877, cha mất, ông sống với mẹ. Năm 1892, đời vua Thành Thái, nhờ cha làm quan nên ông được tập ấm làm thừa phái bộ Công ở Huế. Chính vì có quan tước, cộng với sức học uyên…

 

Tuyển tập chung