14.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Cao Vân (20 bài)
- Phan Mạnh Danh (50 bài)
- Từ Diễn Đồng (7 bài)
- Trương Gia Mô (1 bài)
- Lương Văn Can (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2021 14:58 bởi Vanachi
Phạm Văn Thụ 范文樹 (1866-1930) tự Đàn Viên 檀園, là một đại thần triều Nguyễn, người xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào (nay là phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào), tỉnh Hưng Yên. Trước đây, ông từng bị đánh giá là người “tiêu cực”, nhưng hiện nay đã được nhìn nhận là một nhà văn, một chí sĩ, và là một viên quan “yêu nước, thương dân, giản dị và cương trực.

Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, nhưng ông rất có chí học tập, đỗ Tú tài năm 20 tuổi. Sau đó, ông vừa dạy vừa học. Năm 1891, dưới triều vua Thành Thái, ông thi đỗ Cử nhân tại trường Hương Nam Định. Năm 1892, ông vào Huế thi, và đỗ Phó bảng cùng khoa với Nguyễn Thượng Hiền (đỗ Hoàng giáp). Được bổ đến làm việc ở tỉnh Thái Bình, ông lần lượt thăng tiến từ Tri huyện đến Tri phủ Kiến Xương. Sau khi được cử làm Án sát Thái Bình, Tổng đốc Bắc Ninh,…