Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Cao Vân (20 bài)
- Phan Mạnh Danh (49 bài)
- Từ Diễn Đồng (7 bài)
- Trương Gia Mô (1 bài)
- Phạm Văn Thụ (1 bài)
Tạo ngày 12/05/2015 14:34 bởi tôn tiền tử
Lương Văn Can 梁文竿 (1866-1927) tự Hiếu Liêm, hiệu là Ôn Như, người làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (nay là huyện Thường Tín, Hà Nội). Ông đậu cử nhân, nên thường gọi là Cử Can, là một trong những người sáng lập và dạy trường Đông Kinh nghĩa thục. Khi thực dân Pháp khủng bố trường, ông bị đày đi Côn Lôn năm 1914, sau đưa đi an trí ở Phnôm-pênh (Campuchia), được về nước năm 1924. Ông mất ở Hà Nội năm 1927.