Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 07:06

客舍

淺把鵝兒獨自斟,
羈縻動了鶴猿心。
花邊茅屋春長好,
柳外柴門客易尋。
半榻蕉風和午夢,
一簾梅雨助清吟。
是非不到閒窗椅,
睡起焚香撫素琴。

 

Khách xá

Thiển bả nga nhi độc tự châm,
Ky mi động liễu hạc viên tâm.
Hoa biên mao ốc xuân trường hảo,
Liễu ngoại sài môn khách dị tầm.
Bán tháp tiêu phong hoà ngọ mộng,
Nhất liêm mai vũ trợ thanh ngâm.
Thị phi bất đáo nhàn song kỷ,
Thuỵ khởi phần hương phủ tố cầm.

 

Dịch nghĩa

Nâng be đựng rượu ngan một mình rót uống,
Trong cảnh néo ràng, chạnh lòng vượn hạc.
Nhà tranh bên khóm hoa, xuân đẹp mãi,
Cửa sài ngoài cội liễu, khách dễ tìm.
Nửa giường gió chuối, giấc trưa êm đềm,
Một rèm mưa mai, hồn thơ gợi hứng.
Chuyện hay dở không đến ghế nhàn bên song,
Ngủ dậy, đốt hương vỗ chiếc đàn cũ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hiến Nam, Tiên Sơn

Chút rượu nga nhi, mình tự rót,
Buộc ràng, vượn hạc chạnh hồn tim.
Bên hoa am cỏ, xuân càng đậm,
Ngoài liễu phên tre, khách dễ tìm.
Tàu chuối gió ru, trưa lịm giấc,
Rèm song mưa tưới, giọng thơ êm.
Thị phi nào bén bên song, ghế,
Tỉnh đậy châm hương dạo khúc cầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Tư

Chén rượu nhâm nhi với thịt ngan
Chim kêu vượn hót cũng chẳng màng
Rào hoa rực rỡ quanh am vắng
Liễu rủ bên song đón khách sang
Gió nhẹ hiu hiu an giấc ngủ
Mành thưa khẽ thấm tiếng mưa vang
An nhàn tự tại buông thị phi
Giấc mộng phù hoa chợt biến tan.

- Hoài Tư -
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Be rượu hình ngan rót mỗi ta
Buộc ràng vượn hạc khó rời xa
Nhà tranh hoa cạnh xuân còn đẹp
Cửa liếp liễu ngoài hỏi dễ ra
Cây gió nửa giường trưa thắm mộng
Mưa mai rèm động hứng thơ hoa
Đúng sai chẳng đến bên song cửa
Thức dậy châm hương dạo khúc hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Be rượu hình ngan mình rót uống,
Chạnh lòng vượn hạc cảnh buộc ràng,
Nhà tranh bên hoa, xuân đẹp mãi,
Cửa sài cội liễu, dễ tìm sang.
Cây gió nửa giường, trưa vào mộng,
Một rèm mưa mai, hứng thơ tràn.
Thị phi nào đến nhàn bên ghế,
Ngủ dậy, đốt hương vỗ chiếc đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời