Chén rượu nhâm nhi với thịt ngan
Chim kêu vượn hót cũng chẳng màng
Rào hoa rực rỡ quanh am vắng
Liễu rủ bên song đón khách sang
Gió nhẹ hiu hiu an giấc ngủ
Mành thưa khẽ thấm tiếng mưa vang
An nhàn tự tại buông thị phi
Giấc mộng phù hoa chợt biến tan.