26/07/2024 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách xá
客舍

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 07:06

 

Nguyên tác

淺把鵝兒獨自斟,
羈縻動了鶴猿心。
花邊茅屋春長好,
柳外柴門客易尋。
半榻蕉風和午夢,
一簾梅雨助清吟。
是非不到閒窗椅,
睡起焚香撫素琴。

Phiên âm

Thiển bả nga nhi độc tự châm,
Ky mi động liễu hạc viên tâm[1].
Hoa biên mao ốc xuân trường hảo,
Liễu ngoại sài môn khách dị tầm.
Bán tháp tiêu phong hoà ngọ mộng,
Nhất liêm mai vũ trợ thanh ngâm.
Thị phi bất đáo nhàn song kỷ,
Thuỵ khởi phần hương phủ tố cầm.

Dịch nghĩa

Nâng be đựng rượu ngan một mình rót uống,
Trong cảnh néo ràng, chạnh lòng vượn hạc.
Nhà tranh bên khóm hoa, xuân đẹp mãi,
Cửa sài ngoài cội liễu, khách dễ tìm.
Nửa giường gió chuối, giấc trưa êm đềm,
Một rèm mưa mai, hồn thơ gợi hứng.
Chuyện hay dở không đến ghế nhàn bên song,
Ngủ dậy, đốt hương vỗ chiếc đàn cũ.

Bản dịch của Hiến Nam, Tiên Sơn

Chút rượu nga nhi, mình tự rót,
Buộc ràng, vượn hạc chạnh hồn tim.
Bên hoa am cỏ, xuân càng đậm,
Ngoài liễu phên tre, khách dễ tìm.
Tàu chuối gió ru, trưa lịm giấc,
Rèm song mưa tưới, giọng thơ êm.
Thị phi nào bén bên song, ghế,
Tỉnh đậy châm hương dạo khúc cầm.
[1] Vượn hạc thuộc linh vật hay được trang trí ở nơi tôn nghiêm. Trong thực tế vượn hạc là loài không ở yên một chỗ, người xưa có câu “viên tâm hạc ý” chỉ người thích ngao du lơ là công danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Khách xá