遊崑山

一笻山上柱雲煙,
迴首塵埃路隔千。
雨後線聲流簌簌,
天晴嵐氣靜涓涓。
百年浮世人皆夢,
半日偷閒我亦仙。
興去欲來僧院宿,
昏鍾催月掛峰前。

 

Du Côn Sơn

Nhất cùng sơn thượng trụ vân yên,
Hồi thủ trần ai lộ cách thiên.
Vũ hậu tuyến thanh lưu thốc thốc,
Thiên tình lam khí tịnh quyên quyên.
Bách niên phù thế nhân giai mộng,
Bán nhật thâu nhàn ngã diệc tiên.
Hứng khứ dục lai tăng viện túc,
Hôn chung thôi nguyệt quải phong tiền.

 

Dịch nghĩa

Một chiếc gậy chống khói mây trên núi,
Ngoảnh lại chốn bụi bặm, cách xa ngàn dặm.
Sau mưa, tiếng suối chảy ầm ầm,
Trời tạnh, lam chướng sạch lầu lầu.
Cuộc phù thế trăm năm, người người đều như mộng,
Trộm cái nhàn nửa ngày, ta cũng là tiên.
Hứng đã hết, muốn đến chùa nghỉ,
Chuông chiều giục trăng treo trước núi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Chiếc hèo đỉnh núi, khói mây chen,
Ngoái nhân gian, dặm cách nghìn.
Bằn bặt sương lam khi nắng tạnh,
Ầm ầm nước suối lúc mưa tan.
Trăm năm phù thế, người như mộng,
Nửa buổi thanh nhàn, tớ cũng tiên.
Hứng cạn toan vào tăng viện nghỉ,
Đầu non chuông giục nguyệt treo lên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mây sương lên núi gậy cùng leo
Trần tục ngoái đầu cách vạn đèo
Mưa tạnh suối reo nghe rộn rã
Trời quang khí núi sạch trong veo
Trăm năm thế cuộc trôi là mộng
Cả buổi tiên nhàn nối gót theo
Hết hứng muốn về tăng viện nghỉ
Chuông chiều đã giục đỉnh trăng treo.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chống gậy đầu non lớp khói mây
Hồng trần ngảnh lại cách xa thay
Mưa tan suối nước ào ào chảy
Trời tạnh sương lam loáng thoáng bay
Cuộc thế trăm năm đều mộng cả
Thanh nhàn nửa buổi cũng tiên đây
Hứng tàn muốn đến chùa xin nghỉ
Chuông giục non xa bóng nguyệt bày

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chống gậy lên non bốn phía mây,
Trần ai vạn dặm tít xa hầy!
Sau mưa nước suối ầm ào nhỉ?
Dưới nắng hơi sương sạch sẽ hây!
Mưu thế trăm năm ai mộng đó?
Trộm nhàn nửa buổi tớ tiên đây!
Hứng thôi đã hết vô chùa nghỉ,
Chuông giục trăng treo trước núi nầy.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chống gậy lên non phủ khói mây,
Hồng trần ngoảnh lại dặm ngàn dài.
Sau mưa tiếng suối ầm ầm chảy,
Trời tạnh chướng lam quét sạch lầu.
Phù thế trăm năm đều mộng ảo,
Trộm nhàn nửa buổi hưởng tiên ngay.
Hứng tàn muốn đến chùa ta nghỉ,
Giục giả chuông chiều trăng khuyết bày.

25.00
Trả lời