Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Chùa Cam Lộ (2)

Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 03:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/09/2016 08:15

題甘露寺

曉躡雲煙扣石屝,
僧房佛舍俯漣漪。
雪侵兩鬢風吹淚,
重讀穆陵題寺詩。

 

Đề Cam Lộ tự

Hiểu nhiếp vân yên khấu thạch phi,
Tăng phòng Phật xá phủ liên y.
Tuyết xâm lưỡng mấn phong suy lệ,
Trùng độc Mục lăng đề tự thi.

 

Dịch nghĩa

Buổi sớm dẫm lên khói mây, gõ vào cửa đá,
Tăng phòng, Phật điện nhìn xuống giòng nước lăn tăn.
Tuyết điểm bạc hai bên mái tóc, gió thổi rơi lệ,
Đọc lại bài thơ của vua Trần Minh Tông đề ở chùa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Rẽ đám mây mù gõ trước rèm,
Buồng tăng nhà Phật nước quanh thềm.
Gió lay giọt lệ sương pha tóc,
Thơ Mục Lăng xưa lại đọc lên.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 115, 1927
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Mục Lăng là ai?

Câu cuối của bài thơ”Trùng độc Mục Lăng đề tự thi.”Được dịch nghĩa là”Đọc lại bài thơ của Mục Lăng đề ở chùa” Mục Lăng như là tên tác giả.
Xin bàn việc này!
Vua Trần Minh Tông là vị vua thứ năm của nhà Trần,tên huý là Trần Mạnh(1300-1357),năm 14 tuổi ông được vua cha Trần Anh Tông nhường ngôi,ở ngôi 15 năm,làm Thái thượng hoàng 28 năm.Sinh ra trong buổi thái bình,lớn lên và làm vua trong giai đoạn đất nước đang đà phát triển và ổn định,vua Trần Minh Tông đã khéo kế thừa những thành quả tốt đẹp và làm cho đất nước tiếp tục phát triển phồn vinh.Vua Trần Minh Tông được sử sách ca ngợi là người:“Đem văn minh sửa sang trị đạo,làm rạng rỡ công nghiệp người trước,giữ lòng trung hậu,lo xa cho con cháu,trong nước được yên,bên ngoài theo phục.Ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu, ông băng ở cung Bảo Nguyên,thọ 58 tuổi.Ngày 11 tháng 11 năm 1357,ông được táng vào Mục lăng ở Yên Sinh (An Sinh).Sinh thời nhà vua hay làm thơ trong đó có bài Cam Lộ tự
Phạm Sư Mạnh là học trò Chu Văn An. Ông đỗ Thái học sinh vào đời Trần Minh Tông (1314-1329).Đến năm Thiệu Phong thứ năm (1345) đời Trần Dụ Tông (1341-1357), ông được cử đi tranh luận về cột đồng. Năm Thiệu Phong thứ sáu (1346), được giữ chức Chưởng bạ thư kiêm Khu mật tham chính. Năm Đại Trị thứ nhất (1358) lại giữ chức Nhập nội hành khiển Tri khu mật viện sự. Năm Đại Trị thứ hai (1359) giữ chức Hành khiển tả tư lang trung. Năm Đại Trị thứ năm (1362) lại giữ chức Tri khu mật viện sự, rồi thăng lên chức Nhập nội nạp ngôn.Ông có nhiều năm làm việc dưới thời Trần Minh Tông
Trong các bài thơ của Phạm Sư Mạnh có bài Đề Cam Lộ tự có câu:”Trùng độc Mục Lăng đề tự thi”,muốn nhắc đến bài thơ Cam Lộ tự mà tiên đế táng tại Mục lăng là Trần Minh Tông đề ở chùa Cam Lộ để tưởng nhớ minh quân.Thiển nghĩ như vậy Mục lăng là tên lăng tẩm chẳng phải tên thi sỹ nào cả

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Dẫm mây cửa gõ sớm tinh mơ
Nhà tăng chùa in nước lững lờ
Gió thổi lệ vương hai mai tuyết
Lại đọc vua Trần trước đề thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sớm dẫm khói mây gõ cửa vào,
Tăng phòng Phật điện nước lao xao.
Lệ vương gió thổi mái đầu bạc,
Đọc lại vua Trần thơ viết nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm dẫm khói mây khua cửa đá
Phòng sư điện phật nước lăn tăn
Tuyết pha hai mái, tuôn hàng lệ
Thơ Mục Lăng xưa đọc mấy lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa vào sớm dẫm khói mây,
Tăng phòng Phật điện nước bày trước sân.
Mái đầu bạc lệ khôn ngăn,
Đọc thơ lại ở Mục Lăng để chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời