沱曩感懷

此地何由起戰鋒,
祇今到處豕蛇蹤。
船臨內埠三才颭,
車駛重關一路通。
故國山河鄰笛裏,
誰家樓閣夕陽中。
安能再起陳興道,
共挽藤江偉大功。

 

Đà Nẵng cảm hoài

Thử địa hà do khởi chiến phong,
Kỳ kim đáo xứ thỉ xà tung.
Thuyền lâm nội phụ tam tài triển,
Xa sử trùng quan nhất lộ thông.
Cố quốc sơn hà lân địch lý,
Thuỳ gia lâu các tịch dương trung.
An năng tái khởi Trần Hưng Đạo,
Cộng vãn Đằng giang vĩ đại công.


Đà Nẵng là thương cảng lớn nhất miền Trung trên cửa sông Hàn ở Quảng Nam, tàu bè ngoại quốc lui tới nhiều, buôn bán phát đạt, xưa là nhượng địa của Pháp.

Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Nông nỗi vì đâu nổi chiến tranh?
Giờ đây, heo rắn nó tung hoành!
Tàu qua lại bến bay cờ địch,
Xe ngổn ngang đường suốt ải canh.
Tiếng sáo nhà bên, hồn nước cũ,
Mặt trời buổi tối, bóng lầu chênh
Ước gì sống lại Trần Hưng Đạo?
Chung sức, Đằng giang dẹp sóng kình!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chinh chiến vì đâu nảy hoạ tai,
Giờ đây thấy những dấu lang sài.
Cờ ba sắc nhoáng tàu vô cửa,
Xe một đường thông ải suốt dài.
Tiếng địch gợi hồn non nước cũ,
Ánh chiều soi bóng phố lầu ai.
Ước chi sống lại Trần Hưng Đạo,
Cùng lập Đằng Giang trận thứ hai.


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đất ấy vì đâu lửa chiến trường,
Đến nay heo rắn mặc xưng hùng.
Tàu vào bến cảng ba màu phất,
Xe ruổi trùng quan một nẻo thông.
Sáo trỗi mênh mang hồn nước cũ,
Chiều buông thê thiết bóng lầu không.
Làm sao có được Trần Hưng Đạo,
Cùng kéo sông Đằng tới lập công.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời