15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2008 10:42

感懷其二

智者猶如月在天,
光含塵剎照無邊。
若人要識須分別,
嶺上扶疏鎖暮煙。

 

Cảm hoài kỳ 2

Trí giả do như nguyệt tại thiên,
Quang hàm trần sát chiếu vô biên.
Nhược nhân yếu thức tu phân biệt,
Lĩnh thượng phù sơ toả mộ yên.

 

Dịch nghĩa

Trí tuệ như trăng soi giữa trời,
Ánh sáng bao phủ trần gian, soi dọi không lệch bên nào.
Nếu người ta muốn nhận thức nó thì chớ nên phân biệt,
[Vì nó cũng chính là] cây cỏ sum suê trên ngọn núi phủ khói chiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phật tựa vầng trăng ở giữa trời,
Ánh quang bụi cát chiếu nơi nơi.
Nếu ai muốn hiểu nên phân biệt,
Man mác non chiều bóng khói hơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trí tuệ như trăng chiếu khắp trời,
Sáng trùm trần thế, chẳng riêng ai.
Vì người hiểu lẽ không phân biệt,
Núi phủ mây chiều, cây cỏ tươi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trí tuệ như trăng sáng giữa trời
Bao phủ trần gian dọi muôn nơi
Nếu người muốn hiểu nên phân biệt
Đỉnh núi nhẹ nâng mây chiều phơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trí tuệ như trăng soi khắp cõi
Sáng trùm nhân thế há riêng người
Ví ai hiểu lẽ không phân biệt
Cây cỏ sum sê khói núi chiều

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trí tuệ như trăng soi khắp trời,
Sáng trùm nhân thế chẳng riêng người,
Nếu người muốn hiểu chớ phân biệt,
Cây cỏ sum suê chiều núi phơi.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trí như trăng rọi khắp trời,
Bao trùm nhân thế sáng ngời mọi nơi,
Chớ phân muốn hiểu người đời,
Sum suê cây cỏ non phơi chiều vàng.

11.00
Trả lời