Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/07/2008 22:45 bởi Vanachi
Lê Liêm 黎廉 hiệu Mai Hiên, sống vào khoảng cuối đời Trần. Năm sinh, năm mất và quê quán đều chưa rõ.

Tác phẩm hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung