河北道中

年餘縱蹟等萍蓬,
越水燕山路萬重。
何處暮鍾消灑外,
幾聲宵槿寂聊中。
夜明楊柳沙河月,
秋冷梧桐玉井風。
過舍鄉心眠不穩,
忽聞霜裏渡南鴻。

 

Hà Bắc đạo trung

Niên dư tung tích đẳng bình bồng,
Việt thuỷ Yên sơn lộ vạn trùng.
Hà xứ mộ chung tiêu sái ngoại,
Kỷ thanh tiêu cận tịch liêu trung.
Dạ minh dương liễu sa hà nguyệt,
Thu lãnh ngô đồng ngọc tỉnh phong.
Quá xá hương tâm miên bất ổn,
Hốt văn sương lý độ nam hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hơn năm trôi nổi kiếp phiêu bồng,
Sông Việt non Hoa nẻo vạn trùng.
Chuông tối ngân nga vào tịch mịch,
Cây khuya xào xạc giữa mênh mông.
Trăng soi liễu toả bờ sông sáng,
Gió lạnh ngô thu giếng ngọc rung.
Trằn trọc lòng quê nơi quán khách,
Trong sương chợt vọng tiếng chim hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơn năm tung tích phiêu bồng,
Non Yên Sông Việt vạn trùng nẻo xa.
Chuông đêm tịch mịch ngân nga,
Cây khuya xào xạc giữa trời mênh mông.
Trăng soi liễu toả bờ sông,
Giếng châu gió lạnh ngô đồng thu rung.
Lòng quê quán khách ngả lưng,
Trong sương chợt vọng chim hồng tiếng vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời