Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:13

Lô giang tảo phiếm

Thôi hiểu la thanh thiên sắc thự,
Hoành cao giang ngạn trúc đê êm.
Khê mao lãnh lạc triêu yên trạo,
Lĩnh thụ mông lung túc vụ thâm.
Hoán độ hành nhân xâm tuyết kính,
Khứ sào ô thước táo vân lâm.
Bồng song sa tỉnh quan sơn mộng,
Hô trĩ phanh trà tức cảnh ngâm.

 

Dịch nghĩa

Tiếng thanh la giục sáng sắc trời ban mai,
Sào ngang bờ sông đê trúc bóng rợp.
Khe nhỏ vắng vẻ, khói sớm chụp lấy,
Cây núi mông lung mù đọng dày.
Gọi đò hành khách đi trên đường tuyết,
Rời tổ quạ kêu ổn rừng mây.
Cửa bồng vừa tỉnh mộng quan sơn,
Gọi trẻ nấu trà tức cảnh ngâm thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Tiếng thanh la giục hừng đông,
Ngang sào bờ nước, đê lồng bóng tre.
Khói ban mai phủ dòng khe,
Mịt mờ cây núi mù che rậm rì.
Gọi đò đường tuyết người đi,
Quạ vừa rời tổ kêu chi mé ngàn.
Cửa bồng tỉnh mộng quan san,
Gọi pha trà, hứng ngâm tràn câu thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng rợp trúc đê sào lút nước.
Thanh la giục sáng sắc ban mai,
Khói sương sớm chụp trên khe vắng,
Cây núi mông lung mù đọng dày.
Hành khách gọi đò đi lối tuyết,
Quạ rời kêu rộn tổ rừng mây.
Cửa bồng vừa tỉnh quan sơn mộng,
Tức cảnh nấu trà thơ vịnh ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời