24/09/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Bắc đạo trung
河北道中

Tác giả: Lê Quang Định - 黎光定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 15:27

 

Nguyên tác

年餘縱蹟等萍蓬,
越水燕山路萬重。
何處暮鍾消灑外,
幾聲宵槿寂聊中。
夜明楊柳沙河月,
秋冷梧桐玉井風。
過舍鄉心眠不穩,
忽聞霜裏渡南鴻。

Phiên âm

Niên dư tung tích đẳng bình bồng,
Việt thuỷ Yên sơn lộ vạn trùng.
Hà xứ mộ chung tiêu sái ngoại,
Kỷ thanh tiêu cận tịch liêu trung.
Dạ minh dương liễu sa hà nguyệt,
Thu lãnh ngô đồng ngọc tỉnh phong.
Quá xá hương tâm miên bất ổn,
Hốt văn sương lý độ nam hồng.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hơn năm trôi nổi kiếp phiêu bồng,
Sông Việt non Hoa nẻo vạn trùng.
Chuông tối ngân nga vào tịch mịch,
Cây khuya xào xạc giữa mênh mông.
Trăng soi liễu toả bờ sông sáng,
Gió lạnh ngô thu giếng ngọc rung.
Trằn trọc lòng quê nơi quán khách,
Trong sương chợt vọng tiếng chim hồng.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quang Định » Hà Bắc đạo trung