諒城道中

群峰湧浪石鳴濤,
蛟有幽宮鵑有巢。
泉水合流江水闊,
子山不及母山高。
團城雲石夕相侯,
鴻嶺親朋日漸遙。
怪得柔情輕割斷,
筐中攜有筆如刀。

 

Lạng thành đạo trung

Quần phong dũng lãng thạch minh đào,
Giao hữu u cung, quyên hữu sào.
Tuyền thuỷ hợp lưu giang thuỷ khoát,
Tử sơn bất cập Mẫu sơn cao.
Ðoàn thành vân thạch tịch tương hậu,
Hồng lĩnh thân bằng nhật tiệm dao.
Quái đắc nhu tình khinh cát đoạn,
Khuông trung huề hữu bút như đao.

 

Dịch nghĩa

Núi non trập trùng, gió thổi vào đá, nghe như sóng vỗ.
Ở đây, thuồng luồng có hang kín, đỗ quyên cũng có tổ.
Nước suối ở đây hợp lại thành sông rộng.
Núi con không cao bằng núi mẹ.
Mây đá Đoàn thành chiều hôm nay như có ý đợi ta.
Thân bằng cố hữu ở núi Hồng Lĩnh càng ngày càng xa cách.
Quái lạ, nỗi nhớ nhung lại dễ cắt đứt.
Khi tráp có ngọn bút thay đao (để khuây khoả).


Lạng thành tức Lạng Sơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Núi trập trùng, sóng kêu trên đá
Tổ nương chim, hang đã có rồng
Suối gom dòng nhỏ thành sông
Núi con đọ núi Mẹ không cao bằng
Chiều Lạng Sơn, mây giăng đá ngóng
Hồng Lĩnh thân sao chóng cách xa
Lạ chưa, dứt nhẹ tình nhà
Ðoạn sầu ngọn bút theo ta bạn đường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gió lồng nghìn núi sóng đua gào,
Hang tối thuồng luồng, quyên tổ sào!
Nước suối chảy gom sông cái rộng,
Đồi con đâu sánh mẹ non cao!
Lạng Sơn mây núi chiều nương đợi,
Hồng Lĩnh bạn thân sớm cách giao.
Quái nhỉ tình thương sao dễ cắt,
Tráp mang theo bút cũng như dao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhấp nhô đỉnh núi nước tuôn
Sóng đâu vỗ đá muôn vàn tiếng vang
Hang sâu là chốn giao long
Chim quyên làm tổ bên rừng nỉ non
Bao con suối nước hợp dòng
Chảy quanh nhập lại thành sông rộng dài
Núi con thấp bé sao tày
Núi Mẹ sừng sững cao dày nghìn muôn
Thành Đoàn trong ráng chiều hôm
Đẹp thay phong cảnh núi non mây trời
Núi Hồng bạn hữu cách lời
Mỗi ngày dần thấy xa vời nhớ mong
Tình mềm nhẹ cắt như không
Lạ vì túi sẵn bút lòng thay dao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi trập trùng ầm ầm gió vút
Rắn ẩn hang chim núp cành cây
Suối khe dồn nước sông đầy
Lô nhô núi thấp non cao chập  chùng
Mây Đoàn Thành chiều hôm đợi khách
Bạn Hồng Sơn ngày cách thêm xa
Nhớ nhung sao dễ cắt ra
Trong rương bút sắt như là dao con

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Núi non sóng đập đá rào rào
Có động thuồng luồng có cuốc gào
Khe suối hợp thành sông nước rộng
Núi con chẳng sánh Mẫu Sơn cao
Đoàn Thành mây đá chiều cùng đẹp
Hồng Lĩnh thân bằng cách biết bao
Thật lạ yếu mềm tình nhẹ dứt
Mang trong tráp có bút như đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trập trùng gió quật đá rào rào
Hang kín thuồng luồng đỗ quyên sào.
Dòng nhỏ suối gom sông biển rộng,
Đồi xanh đâu sánh với non cao.
Lạng Sơn mây đá như trông đợi,
Hồng Lĩnh xa dần bạn thuở nào
Quái lạ nhớ nhung sao dễ cắt,
Tráp này ngọn bút đã thay dao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời