15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2016 17:32

哭先墳

風水依然在,
乾坤晴復晴。
有天垂福履,
無日荅生成。
草灑歸來淚,
花含去別情。
幸逢今祭掃,
命筆寄心誠。

 

Khốc tiên phần

Phong thuỷ y nhiên tại,
Càn khôn tình phục tình.
Hữu thiên thuỳ phúc lý,
Vô nhật đáp sinh thành.
Thảo sái quy lai lệ,
Hoa hàm khứ biệt tình.
Hạnh phùng kim tế tảo,
Mệnh bút ký tâm thành.

 

Dịch nghĩa

Phong thuỷ vẫn còn đó
Trời đất tạnh rồi lại tạnh
Có trời rủ lòng ban phúc
Không có ngày nào đáp ơn sinh thành
Cỏ tưới dòng lệ trở về
Hoa chứa tình ly biệt
May được dịp tảo mộ cúng vái
Mượn bút ghi lại lòng thành


Nguyên chú: Tháng Sáu năm Giáp Tý đến phủ Quảng Nghĩa thăm mộ song thân khóc đề ở bình phong phía sau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Phong thuỷ vẫn y nguyên,
Đất trời theo tuần tiết.
Có trời ban phúc lành,
Ơn sinh thành để khuyết.
Cỏ rưới lệ ngày về,
Hoa ngâm tình khứ biệt.
May tảo mộ được kỳ,
Bút ghi lòng chí thiết.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phong thuỷ vẫn còn y nguyên,
Đất trời mưa tạnh rồi liền tạnh mưa,
Rủ lòng ban phúc có trời,
Sinh thành không có ngày nào đền ơn,
Dòng lệ tưới cỏ về thôn,
Hoa chứa ly biệt tình ôm trong lòng,
May dịp tảo mộ vái xong,
Mượn bút ghi lại tấm lòng kính dâng.

11.00
Trả lời