Phong thuỷ vẫn y nguyên
Đất trời theo tuần tiết
Có trời ban phúc lành
Ơn sinh thành để khuyết
Cỏ rưới lệ ngày về
Hoa ngậm tình khứ biệt
May tảo mộ được kỳ
Bút ghi lòng chí thiết

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)