題浯溪寺

薰風引纜過浯溪,
水秀山青入品題。
鏡石可光千古跡,
越南從此認菩提。

 

Đề Ngô Khê tự

Huân phong dẫn lãm quá Ngô Khê,
Thuỷ tú sơn thanh nhập phẩm đề.
Kính thạch khả quang thiên cổ tích,
Việt Nam tòng thử nhận bồ đề.

 

Dịch nghĩa

Gió huân dẫn dây lèo tới Ngô Khê,
Nước đẹp non xanh đi vào thơ đề vịnh.
Đá gương có thể soi sáng dấu tích ngàn năm,
Việt Nam từ đấy nhận bồ đề.


Nguyên chú: Núi ở bên khe có đá có thể soi gương cho nên có tên là Kính Thạch sơn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Gió huân dẫn dắt tới Ngô khê
Cảnh vật vào thơ đẹp bốn bề
Ngàn thuở đá gương soi dấu cổ
Việt Nam từ đấy nhận bồ đề

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Huân phong dẫn dắt tới Ngô Khê,
Nước đẹp non xanh thơ vịnh đề.
Ngàn thuở đá gương soi dấu tích,
Việt Nam từ đó nhận bồ đề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời