Gió huân dẫn dắt tới Ngô khê
Cảnh vật vào thơ đẹp bốn bề
Ngàn thuở đá gương soi dấu cổ
Việt Nam từ đấy nhận bồ đề

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)