Đoan ngọ tiết đề

Nhân phùng ngũ ngũ phiếm linh bồ
Thư kiếm trì khu độc tráng cư
Ngọ nhật ngọ niên bồi nguỵ khuyết
Kim niên kim nhật bạc Ngô Châu
Ái ưu hữu mộng huy hoàn phiến
Ky lữ vô môn thiếp ngãi phù
Trượng nghĩa chính lăng thiên lý khí
Hoán thiêu kê thiệt vọng tung hô

 

Dịch nghĩa

Mồng năm tháng năm người ta kết những con thuyền bằng cỏ linh bồ thả trôi trên sông
Hoặc đeo gươm mang sách rong ruổi với tâm hồn hùng tráng
Ngày ngọ năm ngọ vào chầu nơi cung khuyết
Năm nay ngày ấy dừng thuyền ở Ngô Châu
Yêu nước lo dân còn ôm mộng, phất quạt lụa trên tay
Đất khách xa xôi không nhà để dán một lá bùa
Lòng trượng nghĩa chính là chí khí cao ngàn dặm
Gọi nướng lưỡi gà hướng về đất nước cất tiếng tung hô


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Song ngũ kết cỏ linh bồ
Thành thuyền thả nổi để cho trôi dòng
Sách gươm thanh thản tâm hồn
Ngày ngọ năm ngọ khuyết cung vào chầu
Năm nay thuyền đến Ngô Châu
Thương dân nhớ nước quạt nào rời xa
Đất khách không cửa không nhà
Xa xôi biết dán lá bùa vào đâu
Lòng thành nghĩa chính chí cao
Gọi gà nướng lưỡi vái chào quê hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm thuyền thả cỏ linh bồ,
Gươm sách ruổi dong nơi hải hồ.
Ngày ngọ ngọ niên chầu cung khuyết,
Năm nay ngày ấy dừng Châu Ngô
Lo dân yêu nước còn ôm mộng,
Đất khách không nhà bùa dán vô.
Trượng nghĩa chí cao nơi ngàn dặm,
Gọi gà hướng nước tiếng tung hô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời