Chín mươi xuân sắc hãy còn dư,
Cây rợp ngăn sương bóng phất phơ.
Sóng rợn duyềnh xanh sông muộn gió,
Mây êm thức biếc núi cùng mưa.
Giăng văng mặt nước vài con én,
Đủng đỉnh bên sông mấy chiếc ngư.
Tài khách ghẹo thêm con mắt khách,
Chuông chiều văng vẳng khói thưa thưa.


Đây là một trong 8 bài thơ Nôm Đường luật viết xen lẫn trong tập Sứ trình tân truyện.

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 81, 2007