太平賣歌者

太平瞽師粗布衣,
小兒牽挽行江湄。
云是城外老乞子,
賣歌乞錢供晨炊。
鄰舟時有好音者,
牽手引上船窗下。
此時船中暗無燈,
棄飯潑水殊狼藉。
摸索引身向坐隅,
再三舉手稱多謝。
手挽弦索口作聲,
且彈且歌無暫停。
可音殊異不得辨,
但覺嘹喨殊可聽。
舟子寫字為余道,
此曲世民與建成。
觀者十數並無語,
但見江風蕭蕭江月明。
口噴白沫手酸縮,
卻坐斂弦告終曲。
殫盡心力幾一更,
所得銅錢僅五六。
小兒引待下船來,
猶且回顧禱多福。
我乍見之悲且辛,
凡人愿死不愿貧。
只道中華盡溫飽,
中華亦有如此人。
君不見使船朝來供頓例,
一船一船盈肉米。
行人飽食便棄餘,
殘肴泠飯沉江底。

 

Thái Bình mại ca giả

Thái Bình cổ sư thô bố y
Tiểu nhi khiên vãn hành giang mi
Vân thị thành ngoại lão khất tử
Mại ca khất tiền cung thần xuy
Lân chu thời hữu hiếu âm giả
Khiên thủ dẫn thướng thuyền song hạ
Thử thời thuyền trung ám vô đăng
Khí phạn bát thuỷ thù lang tạ
Mô sách dẫn thân hướng toạ ngung
Tái tam cử thủ xưng đa tạ
Thủ vãn huyền sách khẩu tác thanh
Thả đàn thả ca vô tạm đình
Thanh âm thù dị bất đắc biện
Ðãn giác liêu lượng thù khả thinh
Chu tử tả tự vị dư đạo
Thử khúc Thế Dân dữ Kiến Thành
Quan giả thập số tịnh vô ngữ
Ðãn kiến giang phong tiêu tiêu giang nguyệt minh
Khẩu phún bạch mạt, thủ toan súc
Khước toạ, liễm huyền, cáo chung khúc
Ðàn tận tâm lực cơ nhất canh
Sở đắc đồng tiền cận ngũ lục
Tiểu nhi dẫn đắc há thuyền lai
Do thả hồi cố đảo đa phúc
Ngã sạ kiến chi, bi thả tân
Phàm nhân nguyện tử bất nguyện bần
Chỉ đạo Trung Hoa tẫn ôn bão
Trung Hoa diệc hữu như thử nhân
Quân bất kiến sứ thuyền triêu lai cung đốn lệ
Nhất thuyền, nhất thuyền doanh nhục mễ
Hành nhân bão thực tiện khí dư
Tàn hào lãnh phạn trầm giang để.

 

Dịch nghĩa

Ở phủ Thái Bình có người mù mặc áo vải thô
Có đứa trẻ dẫn đi bờ sông
Nói rằng ông già ăn xin ở ngoài thành
Hát mướn xin tiền nấu ăn
Thuyền bên có người ưa nghe hát
Cầm tay dẫn xuống thuyền dưới cửa sổ
Lúc này trong thuyền tối không đèn
Cơm thừa canh cặn đổ bừa bãi
Ông già lần mò ngồi vào một góc
Hai ba lần giơ tay xin cám ơn
Tay nắn dây đàn, miệng cất tiếng hát
Vừa đàn vừa ca không nghỉ
Tiếng nghe lạ hoắc không hiểu được
Chỉ thấy như chim hót trong trẻo tai dễ nghe
Nhà thuyền viết chữ bảo ta rằng:
Khúc hát này nói về Thế Dân và Kiến Thành
Người nghe khoảng chục người đều im lặng
Chỉ thấy gió sông vi vu dưới trăng sáng
Miệng sùi nước bọt, tay mỏi rã rời
Ngồi xuống, xếp đàn, nói rằng hát đã xong
Hết lòng hết sức đàn gần một trống canh
Văy mà chỉ đuợc năm sáu đòng
Ðứa em dẫn ra khỏi thuyền
Còn quay đầu lại chúc lành
Chợt thấy ta bồi hồi thương xót
Phàm nguuời ta thà chết hơn sống nghèo
Nghe nói ở Trung Hoa mọi người đều được ấm no
Ở Trung Hoa cũng có người nghèo như thế sao
Anh không thấy lệ cung phụng thuyền đi sứ mỗi ngày
Từng thuyền từng thuyền thịt gạo đày
Người đi thuyền ăn no, thừa vứt bỏ
Cơm nguội, thức ăn đổ chìm xuống đáy sông

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ở phủ Thái Bình có ông lão
Hai mắt mù mặc áo vải thô
Nắm tay trẻ dắt ngoại ô
Ven sông hát dạo lần mò kiếm ăn
Thuyền bên có kẻ ham nghe hát
Dẫn ông già xuống sát cửa thuyền
Lúc này thuyền tối không đèn
Cơm thừa canh cặn đổ tràn tứ tung
Lò dò vô trong cùng, một góc
Hai ba lần lóc ngóc cám ơn
Miệng ca, tay nắn dây đàn
Một hơi đàn hát chẳng lần nghỉ ngơi
Thanh âm lạ, lẽ lời không hiểu
Lắng nghe ra thì điệu cũng hay
Nhà thuyền viết chữ: “khúc này”
“Thế Dân tranh đoạt quyền oai Kiến Thành”
Chục người xem mà đành phăng phắc
Gió ru trăng vằng vặc trên sông
Miệng sùi, tay mỏi lão ông
Cất đàn, ngồi lại, thưa rằng đã xong
Gần một canh, hết lòng hết sức
Năm sáu đồng kiếm được thế thôi
Ðứa em dẫn khỏi thuyền rồi
Còn quay đầu lại gửi lời chúc may
Chợt nhìn thấy cảnh này đau xót
Phàm người ta chết tốt hơn nghèo
Trung Hoa no ấm, nghe nhiều
Trung Hoa cũng có người nghèo thế ư
Kìa không thấy sứ từ xa lại
Gạo thịt đầy thuyền cái thuyền con
Người ăn no ứ vẫn còn
Ðáy sông cơm ngọt món ngon đổ chìm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái Bình có người mù áo vải
Con dắt tay đi lại bờ sông
Tuổi già nghề nghiệp cũng không
Sớm hôm nhờ chút hát rong kiếm tiền.
Người thích hát ngồi liền bên cạnh
Dắt tay ông đến tận cửa ghe
Không đèn bóng tối lờ mờ
Cơm canh thừa thãi vứt bừa ngổn ngang
Ông quờ quạng ngồi sang một phía
Tay giơ lên thi lễ mấy phen
Miệng ca tay nắn phím đàn
Vừa ca vừa hát liên miên mấy bài.
Tiếng hát lạ nào ai hiểu được
Sao du dương não ruột cảm lòng
Nhà thuyền viết giấy cho mình
Đây là bài Kiến Thành – Thế Dân
Hơn chục người ngồi quanh im bặt
Gió hiu hiu vằng vặc trăng soi
Mệt nhoài tay nhủn miệng sùi
Thu đàn khép nép cáo lui quay mình.
Gần đến một trống canh gắng sức
Mà ném ra chừng được năm tiền!
Bé thơ dắt bước khỏi thuyền
Còn quay ngoảnh lại vòng quyền cảm ơn!
Mắt trông thấy cho lòng thêm xót
Nghĩ: người ta thà chết hơn nghèo
Trung Hoa no ấm mạnh giàu
Ngờ đâu lại cũng có người lầm than.
Sao chẳng thấy lệ cung thuyền sứ
Gạo đầy thuyền thịt ứ đầy ghe
Mọi người ăn uống phởn phè
Cơm thừa canh nguội đổ hè xuống sông

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Bình có người mù áo vá,
Bờ sông con trẻ lạ dẫn vô
Nói ông xin ở ngoại ô
Xin tiền hát mướn lần mò kiếm ăn
Thuyền bên có người chăm nghe hát
Cầm tay dẫn xuống sát dưới song
Lúc này thuyền tối đèn không
Cơm thừa canh cặn đổ trông bộn bừa
Ông già ngồi tựa dựa một góc
Hai ba lần tay chấp cám ơn
Tay lên dây nắn ca, đàn
Vừa đàn vừa hát không lần nghỉ ngơi
Tiếng nghe lạ hoắc lời khó hiểu
Như chim hót trong trẻo dễ nghe
Nhà thuyền viết chữ khúc ca:
Nói chuyện về Kiến Thành và Thế Dân
Hơn chục người ngồi gần im bặc
Gió vi vu vằng vặc trăng soi
Miệng sùi tay mỏi rã rời
Xếp đàn, ngồi xuống, nói lời hát xong
Một trống canh hết lòng hết sức
Văy mà đuợc năm mức sáu tiền
Ðứa em dẫn ra khỏi thuyền
Còn quay đầu lại vòng khuyên chúc lành
Chợt thấy ta bồi hồi thương xót
Làm người thà chết tốt hơn nghèo
Trung Hoa no ấm nói nhiều
Trung Hoa cũng có người nghèo thế sao?
Anh không thấy cung vào thuyền sứ
Thuyền nhỏ to thịt ứ gạo đày
Người ăn no, vứt đồ thừa
Thức ăn cơm nguội, đổ bừa đáy sông.

15.00
Trả lời