Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ
Tạo ngày 09/06/2019 12:13 bởi Vanachi
Nguyễn Phước Dục 阮福昱 là con của Nguyễn Phước Tứ - con thứ 8 của chúa Hiển Tông. Ông học rộng, có tài lược, thơ hay, ưa ngâm vịnh, tương truyền rằng đàn Nam cầm là do ông chế ra.