Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/06/2019 12:13 bởi Vanachi
Nguyễn Phước Dục 阮福昱 là con của Nguyễn Phước Tứ - con thứ 8 của chúa Hiển Tông. Ông học rộng, có tài lược, thơ hay, ưa ngâm vịnh, tương truyền rằng đàn Nam cầm là do ông chế ra.

 

Tuyển tập chung