臨終示意

自從謫落下人間,
六十餘年一瞬看。
白玉樓前秋夜月,
朝真依舊徬欗杆。

 

Lâm chung thị ý

Tự lòng trích lạc hạ nhân gian,
Lục thập dư niên nhất thuấn khan.
Bạch Ngọc lâu tiền thu dạ nguyệt,
Triều chân y cựu bạng lan can.

 

Dịch nghĩa

Từ khi bị đày xuống cõi trần,
Hơn sáu mươi năm, coi như một nháy mắt.
Dưới ánh trăng đêm thu trước lầu Bạch Ngọc,
Lên chầu trời, ta lại dựa vào lan can như cũ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Lãng

Từ khi đày đoạ xuống nhân gian,
Hơn sáu mươi năm nháy mắt tan.
Trăng sáng đêm thu lầu Bạch Ngọc,
Chầu trời, ta lại dựa lan can.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Bị đày xuống nhân gian bụi đất
Quá lục tuần nháy mắt bạc đầu
Trăng thu sáng Bach ngọc lầu
Lan can lại dựa ta chầu trời đây

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ khi đày xuống cõi trần
Sáu mươi năm tựa một lần nháy ngươi
Trăng lầu Bạch Ngọc đêm thu
Tựa lan can cũ, chầu trời ta lên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi đày xuống cõi trần gian,
Hơn sáu mươi năm, nháy mắt tàn.
Dưới ánh trăng thu lầu Bạch Ngọc,
Chầu trời, như cũ dựa lan can.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời