Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Ninh (1 bài)
- Tăng Bạt Hổ (2 bài)
- Châu Thượng Văn (1 bài)
- Nguyễn Văn Mại (1 bài)
- Nguyễn Quý Luân (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/08/2014 03:31 bởi tôn tiền tử
Lê Trung Đình (1857-1885) hiệu Long Cang, là một chí sĩ yêu nước đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa kháng chiến chống Pháp ở Quảng Ngãi trong phong trào Cần Vương. Ông người làng Phú Nhơn, huyện Bình Sơn (nay là phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Lê Trung Đình là con thứ 6 trong một gia đình gồm 10 người con. Cha ông là Lê Trung Lượng, thi đỗ cử nhân năm 1852 tại Bình Định, nổi tiếng thanh liêm và cương trực, từng giữ chức Án sát Bình Thuận dưới triều Tự Đức. Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, có tư chất thông minh, được giảng dạy chu đáo, nên 15 tuổi ông đã làu thông kinh sử và nổi tiếng về tài năng văn chương, thi đỗ cử nhân tại trường thi hương ở Bình Định năm 1884.

Sinh trưởng và thi đỗ trong lúc vận nước đen tối: bên ngoài thực dân Pháp xâm chiếm đất đai,…