臨刑時作

今日籠中鳥,
明朝俎上魚。
此身何足惜,
社稷哀崎嶇。

 

Lâm hình thì tác

Kim nhật lung trung điểu,
Minh triêu trở thượng ngư.
Thử thân hà túc tích,
Xã tắc ai kỳ khu.


Bài thơ này được làm khi tác giả bị triều đình thân Pháp bắt và xử chém.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Nay là chim trong lồng,
Mai đã cá trên thớt.
Thân này tiếc gì đâu,
Chỉ thương tình đất nước.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày nay chim nhốt trong lồng
Sáng mai cá nằm trên thớt
Thân nầy nào có sá chi
Chỉ xót thương cho đất nước

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nay là chim nhốt trong lồng,
Mai trên thớt, cá khó lòng thoát ra.
Tiếc gì đâu cái thân ta,
Chỉ thương đất nước thương nhà mà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời