Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/06/2016 15:13 bởi hongha83
Lê Ninh 棃寧 (1857-1886) hiệu Mạnh Khang 孟康, người xã Trung Lễ (nay là xã Đức Trung), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người đầu tiên hưởng ứng chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi. Ông mất vào năm 1886, thi hài được chôn ở làng Phúc Hậu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.