Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/06/2016 15:13 bởi hongha83
Lê Ninh 棃寧 (1857 - 15/12/1887) hiệu Mạnh Khang 孟康, người làng Trung Lễ, xã Cổ Ngu, tổng Văn Lâm, huyện La Sơn (nay là xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con cả của nguyên Bố chính Bình Định là Lê Khanh, được tập ấm nên thường được gọi là Ấm Ninh. Ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là người thông minh, ứng đối nhanh nhẹn, có tinh thần quả cảm, nhưng không chuộng lối học khoa cử.

Năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, ông là người đầu tiên hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi. Nhiều người dân ở Trung Lễ đã tự nguyện theo ông và ủng hộ nhiều tiền của, con cháu họ Lê cũng tham gia rất đông. Ông đánh thành Hà Tĩnh, bắt được Bố chính Hà Tĩnh vốn từng kháng chỉ lệnh đón vua là Lê Đại và mang xử tử. Cuối năm 1885, lính Pháp hiệp với quân triều và một số người theo Thiên Chúa giáo…