Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2016 15:18, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/06/2016 15:34

自詠

回憶前年入静城,
徘徊五夜愧虛名。
心拋萬獻綱常重,
身歷千重霧嶂輕。
待旦有懷扶地軸,
枕戈可必揭天經。
始終和字還愚宋,
藍水鴻山誓此生。

 

Tự vịnh

Hồi ức tiền niên nhập Tĩnh thành,
Bồi hồi ngũ dạ quý hư danh.
Tâm phao vạn tuyến cương thường trọng,
Thân lịch thiên trùng chướng vụ khinh.
Đãi đán hữu hoài phù địa trục,
Chẩm qua khả tất yết thiên kinh.
Thuỷ chung hoà tự hoàn ngu Tống,
Lam thuỷ Hồng sơn thệ tử sinh.

 

Dịch nghĩa

Nhớ lại năm kia vào lấy tỉnh thành Hà Tĩnh,
Băn khoăn suốt năm canh, những thẹn mang cái hư danh.
Lòng dứt bỏ muôn mối, chỉ lấy cương thường làm trọng,
Thân từng trải nghìn trùng, vẫn xem lam chướng là khinh.
Như người ngồi đợi sáng ngày, để lo đỡ cái trục đất,
Như kẻ nằm ngủ nối giáo, chắc có thể nêu cao được đạo thường của trời.
Trước sau giữ một chữ hoà, rút cục lại, u mê chẳng khác gì vua tôi nhà Tống,
Thân thể này thề với sông Lam núi Hồng quyết không hoà với bọn xâm lăng.


Nguồn:
1. Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
2. Hợp tuyển Thơ văn Việt Nam (tập IV), NXB Văn hoá, 1963

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhớ lại năm qua lấy Tĩnh thành,
Suốt đêm khắc khoải thẹn hư danh.
Lòng vò trăm mối cương thường trọng,
Thân trải muôn trùng chướng khí khinh.
Trục đất ước xoay chờ sáng gấp,
Đạo trời muốn tỏ gối gươm linh.
Chữ hoà ngu cả vua tôi Tống,
Thề với Hồng Lam trọn kiếp mình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ lại năm kia lấy Tĩnh thành,
Hư danh thẹn khắc khoải năm canh.
Tơ vò trăm mối cương thường trọng,
Từng trải nghìn trùng, lam chướng khinh.
Đợi sáng như người xoay trục đất,
Nối gươm tựa kẻ đạo thường vinh.
Chữ hoà ngu chẳng khác gì Tống,
Thề với Hồng Lam quyết chẳng đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời