15.00
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Vĩnh Mai (4 bài)
- Diêm Túc (4 bài)
- Nghiêm Trận (1 bài)
- Hiểu Tuyết (2 bài)
- Lâm Hy (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/03/2019 17:10 bởi tôn tiền tử
Lâm Chiêu 林昭 (1932-1968) là nữ sĩ hoạt động đòi tự do nhân quyền, tên thật là Bành Lệnh Chiêu 彭令昭, quê Tô Châu, Giang Tô. Năm 1957 tại đại học Bắc Kinh, bà tham gia đòi nhân quyền, chống Mao Trạch Đông, bị bắt tù năm 1960. Trong ngục, bà viết nhật ký và huyết thư phản đối, hoạ thơ của Mao Trạch Đông theo lối chống đối. Năm 1968, bà bị xử tử bí mật trong tù.