Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Lãng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lâm chung thị ý (Phạm Tông Mại): Bản dịch của Nguyễn Văn Lãng

Từ khi đày đoạ xuống nhân gian,
Hơn sáu mươi năm nháy mắt tan.
Trăng sáng đêm thu lầu Bạch Ngọc,
Chầu trời, ta lại dựa lan can.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Ảnh đại diện

Tống bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn (Trần Anh Tông): Bản dịch của Nguyễn Văn Lãng

Xe sứ ngời sao sáng biển mây,
Mở đôi mắt lệ ngó rồng bay.
Biêt rằng xứ nóng lời xa lắc,
Đâu dám hờn xuân ánh rọi chầy.
Ngũ Lĩnh non cao người chửa tới,
Tam Tương nước cả nhạn về ngay.
Thái bình cảnh tượng nhờ ông nói,
Nỗi sướng niềm vui rạng nét mày.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]