Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 08:05

題隱者所居和韻

到處知均臭味蘭,
杖藜敲破碧苔斑。
一襟人物渾無分,
數畝田園足自寬。
陶令歸心帶松菊,
少陵吟興動江山。
多情最愛堂前景,
雲外悠悠倦鳥還。

 

Đề ẩn giả sở cư hoạ vận

Đáo xứ tri quân xú vị lan,
Trượng lê xao phá bích đài ban.
Nhất khâm nhân vật hồn vô phận,
Sổ mẫu điền viên túc tự khoan.
Đào lệnh quy tâm đới tùng cúc,
Thiếu Lăng ngâm hứng động giang san.
Đa tình tối ái đường tiền cảnh,
Vân ngoại du du quyện điểu hoàn.

 

Dịch nghĩa

Khắp nơi đều biết bác [có danh thơm] như mùi vị hoa lan,
Chiếc gậy lê dằm nát cả đám rêu xanh loang lổ.
Vạt áo công danh, hoàn toàn không vướng víu,
Vài mẫu ruộng vườn đủ cho mình thoải mái.
Lòng muốn về của quan Lệnh họ Đào mang theo tùng cúc,
Tiếng ngâm thơ của Thiếu Lăng vang động núi sông.
Giàu tình cảm, yêu mến nhất cảnh vật trước nhà,
Ngoài tầng mây thăm thẳm con chim mỏi bay trở về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Chốn chốn hương lan đã nức danh,
Gậy lê dầm nát đấu rêu xanh,
Một tà áo gấm thôi vương vấn,
Vài mẫu vườn ao cũng thoả tình.
Bành-trạch lòng về thông cúc sẵn,
Thiếu-lăng ngâm hứng nước non quanh.
Đa tình mến cảnh nơi nhà cũ,
Mây thẳm chim về gắng lướt nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khắp nơi danh bác tựa mùi lan
Nát lớp rêu xanh chiếc gậy dằm
Áo gấm một tà không vướng bận
Vườn ao đôi mẫu thoả chờ mong
Lòng theo Đào Lệnh vui tùng cúc
Thơ tựa Thiếu Lăng rộn núi sông
Cảnh vật trước nhà yêu quá đổi
Tầng mây thăm thẳm cánh chim vòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khắp nơi danh bác tựa hương lan,
Dằm nát gậy lê đám cỏ loang.
Áo gấm công danh toàn chẳng bận,
Vườn ao vài mẫu đã huy hoàng.
Lòng theo Đào Lệnh mang tùng cúc,
Thơ tựa Thiếu Lăng núi vọng vang.
Cảnh vật trước nhà yêu quá đổi,
Bay về chim mỏi thẳm mây ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khắp nơi danh bác hương lan,
Gậy lê dằm nát cỏ loang rêu tràn
Công danh chẳng bận hoàn toàn,
Vườn ao vài mẫu huy hoàng bản thân.
Cúc tùng Đào Lệnh theo mang,
Thiếu Lăng thơ vịnh ngâm vang núi rừng.
Trước nhà yêu cảnh quá chừng,
Chim về mỏi cánh trên từng mây cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Khắp nơi danh bác đã lừng hương
Chiếc gậy lê đâm nát cỏ đường
Ăn mặc hài lòng nhờ áo mũ
Chi dùng thoả nguyện bởi vườn nương
Lòng theo Đào Lệnh mang tùng cúc
Thơ với Thiếu Lăng vọng núi sông
Yêu lắm, trước nhà phong cảnh đẹp
Chim về, mây thẳm trải mênh mông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời