訪僧

罷脫塵中簿牒忙,
暫攜僚吏訪僧房。
碧溪雪凈茶甌爽,
紅樹風多竹院涼。
徐步要窮終日興,
清談為解十年狂。
詩禪勘破聊歸去,
一路蒲花荻葉芳。

 

Phỏng tăng

Bãi thoát trần trung bạ điệp mang,
Tạm huề liêu lại phỏng tăng phường.
Bích khê tuyết tịnh trà âu sảng,
Hồng thụ phong đa trúc viện lương.
Từ bộ yếu cùng chung nhật hứng,
Thanh đàm vi giải thập niên cuồng.
Thi thiền khám phá liêu quy khứ,
Nhất lộ bồ hoa địch diệp phương.

 

Dịch nghĩa

Thoát khỏi sự bận rộn về sổ sách văn thư ở cõi trần,
Tạm dắt mấy người nha lại đến thăm chỗ của nhà sư.
Suối biếc, tuyết sạch, ấm trà thanh sảng,
Cây cỏ, gió nhiều, nhà trúc mát mẻ.
Bước chậm rãi, muốn giữ hứng đến trọn ngày,
Bàn chuyện thanh cao cốt giải thoát bệnh cuồng mười năm.
Đã hiểu được chất thi vị của thiền, xin cáo biệt,
Dọc đường đi, mùi hoa cói và lá sậy thơm tho.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Bù đầu may được bữa thong dong,
Dắt bạn đồng liêu vãn cửa không.
Suối biếc tuyết trong trà vị đượm,
Cây vàng gió cuốn viện tre lồng.
Gò chân bách bộ tăng niềm hứng,
Mượn chuyện thanh đamf giải bệnh ngông.
Tạm biệt nhà sư về kẻo muộn,
Đầy đường cói sậy toả hương nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Văn thư bề bộn gác bên lòng,
Dắt bạn đồng liêu vãn cửa không.
Tuyết sạch trà thanh, giòng suối biếc,
Gió nhiều, viện mát, rặng cây hồng.
Chân khoan, trọn buổi thu niềm hứng,
Chuyện nhà, mười năm cởi khói ngông.
Khám phá thơ thiền khi cáo biệt,
Đầy đường lao cói ngát hương nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bề bộn chuyện đời mới giũ xong
Bạn bè cùng dắt đến thiền môn
Tuyết trong suối biếc hương trà đượm
Gió cuốn cây hồng viện trúc thanh
Bước chậm những mong ngày trọn hứng
Chuyện nhiều cốt giải bệnh mười năm
Thơ thiền hiểu được xin từ biệt
Nẻo lại hương lau thơm ngát xông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bận rộn văn thư ở cõi trần,
Bạn bè lại dắt viếng thiền môn.
Tuyết trong suối biếc trà thanh sảng,
Cây cỏ, gió nhiều, trúc mát trong.
Chậm rãi, trọn ngày còn giữ hứng,
Thanh cao mượn chuyện giải cuồng ngông.
Chất thiền hiểu được xin từ biệt,
Cói sậy dọc đường hương dậy nồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời