01/12/2021 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng tăng
訪僧

Tác giả: Phạm Tông Mại - 范宗邁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 08:11

 

Nguyên tác

罷脫塵中簿牒忙,
暫攜僚吏訪僧房。
碧溪雪凈茶甌爽,
紅樹風多竹院涼。
徐步要窮終日興,
清談為解十年狂。
詩禪勘破聊歸去,
一路蒲花荻葉芳。

Phiên âm

Bãi thoát trần trung bạ điệp mang,
Tạm huề liêu lại phỏng tăng phường.
Bích khê tuyết tịnh trà âu sảng,
Hồng thụ phong đa trúc viện lương.
Từ bộ yếu cùng chung nhật hứng,
Thanh đàm vi giải thập niên cuồng.
Thi thiền khám phá liêu quy khứ,
Nhất lộ bồ hoa địch diệp phương.

Dịch nghĩa

Thoát khỏi sự bận rộn về sổ sách văn thư ở cõi trần,
Tạm dắt mấy người nha lại đến thăm chỗ của nhà sư.
Suối biếc, tuyết sạch, ấm trà thanh sảng,
Cây cỏ, gió nhiều, nhà trúc mát mẻ.
Bước chậm rãi, muốn giữ hứng đến trọn ngày,
Bàn chuyện thanh cao cốt giải thoát bệnh cuồng mười năm.
Đã hiểu được chất thi vị của thiền, xin cáo biệt,
Dọc đường đi, mùi hoa cói và lá sậy thơm tho.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Bù đầu may được bữa thong dong,
Dắt bạn đồng liêu vãn cửa không.
Suối biếc tuyết trong trà vị đượm,
Cây vàng gió cuốn viện tre lồng.
Gò chân bách bộ tăng niềm hứng,
Mượn chuyện thanh đamf giải bệnh ngông.
Tạm biệt nhà sư về kẻo muộn,
Đầy đường cói sậy toả hương nồng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tông Mại » Phỏng tăng