Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 07:42

閒居題水墨幛子小景

紅樹一溪流水,
青山千里斜陽。
欲喚扁舟歸去,
此生未卜行藏。

 

Nhàn cư đề thuỷ mặc trướng tử tiểu cảnh

Hồng thụ nhất khê lưu thuỷ,
Thanh sơn thiên lý tà dương.
Dục hoán biển chu quy khứ,
Thử sinh vị bốc hành tàng.

 

Dịch nghĩa

Cây đỏ bên một giòng suối nước chảy,
Núi xanh trong nghìn dặm bóng chiều.
Muốn gọi chiếc thuyền để về,
Cuộc đời này chưa bói được lẽ “hành tàng”.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Lá úa, rạt rào suối chảy,
Non xanh, nghìn dặm bóng tà.
Quê cũ, buồm căng muốn trẩy
Ở, đi! Ơi hỡi lòng ta!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Lá thắm một giòng suối chảy,
Non xanh nghìn dặm bóng tà.
Muốn gọi con thuyền về ẩn,
"Hành tàng" ta bói chưa ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây đỏ nghiêng in dòng nước chảy
Non xanh ngàn dặm đượm tà dương
Lòng toan gọi chiếc thuyền quay bến
Bói quẻ ở, đi chửa tỏ tường

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây đỏ bên giòng suối nước tràn,
Núi xanh nghìn dặm bóng chiều lan.
Chiếc thuyền muốn gọi quay về bến,
Chưa đoán hành tàng lẽ thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời