Ba mươi bảy năm huyết tích, ai còn nhớ hết?
Người đã chết rồi, hậu nhân cúng tế,
Một trường huyết lệ.
Cậu cậu ơi! Cháu gái tại ngục tù đỏ khóc tái tê.
“Quốc tế ca” chỉ toàn lý thuyết,
Cháu biết rằng dạy dỗ cháu là mẹ,
Nhưng giáo hoá mẹ là cậu.
Cậu có biết,
Vạn ức đồng bào hy sinh,
Hiện nay thành mất tự do tội hình,
Cùng nô lệ đói khát biết bao sinh linh.

tửu tận tình do tại