15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: sông Châu Giang (3)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Mặc Am vào 28/03/2019 12:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/12/2019 20:28

珠江紀見

劉王霸迹委荒城,
妃子香魂剩素馨。
芳草不隨人事改,
朝朝花渡賣花聲。

 

Châu Giang kỷ kiến

Lưu vương bá tích uỷ hoang thành,
Phi tử hương hồn thặng tố hinh.
Phương thảo bất tuỳ nhân sự cải,
Triêu triêu hoa độ mại hoa thanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thành hoang trơ dấu Lưu vương
Linh hồn phi tử ngát hương mấy đời
Cỏ thơm chẳng đổi theo người
Bến hoa mỗi sớm vọng lời bán rao

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Duy Vôn

Thành hoang trơ dấu bá vương xưa,
Phảng phất hoa nhài bóng tố nga.
Cỏ ngát chẳng theo nhân sự đổi,
Đò hoa sớm sớm tiếng rao hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời