Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2013 22:23

新春開筆

東風昨夜入江潭,
竹外晴流倦曉藍。
王闕春連屏嶺北,
枌鄉天在海雲南。
容身直是乾坤大,
殷節猶知雨露甘。
染翰喜捻新歲月,
紅箋題處起春蠶。

 

Tân xuân khai bút

Đông phong tạc dạ nhập giang đàm,
Trúc ngoại tình lưu quyện hiểu lam.
Vương khuyết xuân liên Bình lĩnh bắc,
Phần hương thiên tại Hải Vân nam.
Dung thân trực thị càn khôn đại,
Ân tiết do tri vũ lộ cam.
Nhiễm hàn hý niệm tân tuế nguyệt,
Hồng tiên đề xứ khởi xuân tàm.


Tác giả làm bài thơ này vào ngày đầu xuân tết Tân Hợi 1851 khi ông đang bị ghép vào tội “phạm thượng” do khuyên vua Tự Đức siêng năng chăm lo việc triều đình, nên ông bị đày đi cắt cỏ ngựa ở trạm Thừa Nông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Đêm trước sông hồ ngập gió đông
Khói lam quyện khóm trúc bên sông
Khuyên vua núi Ngự hai xuân trọn
Làm lính Hải Vân một trạm Nông
Mưa móc rộng ban ân nghĩa trọng
Càn khôn còn giữ một thân nồng
Đầu năm ghi lại đôi lời chúc
Khai bút đề xuân mượn giấy hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông hồ đêm trước gió đông,
Khói lam khóm trúc bên sông quyện bờ.
Khuyên vua núi Ngự xuân rồi,
Hải Vân một trạm lính bồi Thừa Nông.
Ban ân mưa móc nghĩa xong,
Càn khôn còn giữ thân nồng một khi.
Đầu năm lời chúc lại ghi,
Đầu xuân khai bút mượn chi giấy hồng.

22.50
Trả lời