Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2013 22:38

感作

村居何物誌新年,
門外紅黏載路傳。
見說羈人猶畜墨,
要題名句作春聯。

 

Cảm tác

Thôn cư hà vật chí tân niên,
Môn ngoại hồng niêm tải lộ truyền.
Kiến thuyết ky nhân do súc mặc,
Yếu đề danh cú tác xuân liên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thôn quê năm mới viết chi đây
Ngoài cửa giấy hồng đã dán đầy
Nghe nói tù nhân mài mực sẵn
Đầu xuân câu đối muốn đề ngay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thôn quê năm mới viết gì?
Giấy hồng ngoài cửa dán chi quá đầy,
Nghe tù mài mực sẵn đây,
Đầu xuân câu đối muốn đề ngay vài dòng.

11.00
Trả lời