Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2013 15:48

睡起書懷

涼風吹雨忽天涯,
驚起蓬窗日影斜。
江海浮舟猶作客,
關山有夢即還家。
孤雲渺渺聞初雁,
環障蕭蕭厭暮笳。
葉裏有書隨短褐,
也應排悶看年華。

 

Thuỵ khởi thư hoài

Lương phong xuy vũ hốt thiên nhai,
Kinh khởi bồng song nhật ảnh tà.
Giang hải phù chu do tác khách,
Quan sơn hữu mộng tức hoàn gia.
Cô vân diểu diểu văn sơ nhạn,
Hoàn chướng tiêu tiêu yếm mộ già.
Diệp lý hữu thư tuỳ đoản hạt,
Dã ưng bài muộn khán niên hoa.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Dặm thẳm trời mưa gió lạnh qua,
Song thuyền choàng dậy, bóng ô tà.
Ấy thân hồ hải tuy là khách,
Chợp mắt quan sơn, tức tới nhà!
Réo rắt kèn chiều nghe bót gác,
Tịt mù nhạn sớm ngóng mây xa...
Kè kè áo cộc đeo hòm sách,
Xua cái buồn đi... vui tuổi già!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dặm xa gió lạnh mưa qua,
Khoang thuyền choàng dậy, bóng tà ngoài song.
Lênh đênh lữ khách hồ sông,
Quan sơn chợp mắt, mộng mong tới nhà!
Tiếng kèn bót gác chiều tà,
Tít mù nhạn sớm mây xa kêu về.
Áo đơn hòm sách kè kè,
Xua đi bực bội nhìn hoa bốn mùa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời