Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2014 20:59

赴蒞喜晴

天到三冬候,
晴霖未可知。
那能開霽日,
適及啟行期。
牧弄風前笛,
人敲馬上詩。
負暄看野老,
顏面亦熙熙。

 

Phó lị hỉ tình

Thiên đáo tam đông hậu,
Tình lâm vị khả tri.
Na năng khai tễ nhật,
Thích cập khải hành kỳ.
Mục lộng phong tiền địch,
Nhân xao mã thượng thi.
Phụ huyên khán dã lão,
Nhan diện diệc hy hy.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Tiết đã ba đông rét,
Tạnh, mưa, nào biết đâu?
Hay đâu trời mở mặt?
Ra đi khi bắt đầu!
Vần gieo, người trốc ngựa,
Sáo thổi, trẻ lưng trâu.
Ông già quê giãi nắng,
Tươi nét mặt nhìn nhau!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba đông tiết đã rét rồi,
Tạnh, mưa, chẳng biết đâu hồi nào đâu?
Hay đâu ngày tạnh mở đầu?
Ra đi khi đã bắt đầu việc công.
Vần gieo, người trốc ngựa xông,
Lưng trâu sáo thổi, trẻ mong về nhà .
Quê nhìn giãi nắng ông già,
Cùng tươi nét mặt nhìn ta vui mừng!

33.67
Trả lời