送友人之海陽

酒樽詩句若為酬,
偶到名藍便小留。
異地煙花猶作客,
昨來風月幾同舟。
樹回山色千重碧,
溪合江聲九曲流。
風信暮潮應有約,
送君東下六江頭。

 

Tống hữu nhân chi Hải Dương

Tửu tôn thi cú nhược vi thù,
Ngẫu đáo danh lam tiện tiểu lưu.
Dị địa yên hoa do tác khách,
Tạc lai phong nguyệt kỷ đồng chu.
Thụ hồi sơn sắc thiên trùng bích,
Khê hợp giang thanh cửu khúc lưu.
Phong tín mộ triều ưng hữu ước,
Tống quân đông hạ Lục giang đầu.


Hải Dương nằm ở đồng bằng Bắc Bộ, phía bắc giáp các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, phía đông giáp Hải Phòng, phía tây giáp tỉnh Hưng Yên, phía nam giáp tỉnh Thái Bình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Thù tạc vần thơ, chén rượu vui,
Danh lam chợt bạn ghé vào chơi.
Đất hoa khói lạ, ai là khách!
Thuyền gió trăng chung, trước mấy người?
Quanh núi muôn trùng, cây nhuộm biếc,
Dồn sông chín khúc, suối trôi dài...
Ngọn trào, tin gió, còn bao hẹn...
Giờ, Lục Đầu giang, tiễn bạn xuôi...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vần thơ thù tạc rượu vui,
Danh lam chợt bạn ghé chơi vào nhà.
Khói hoa đất lạ khách là?
Trăng chung thuyền gió, trước qua mấy người?
Muôn trùng nhuộm biếc núi đồi,
Dồn sông chín khúc suối trôi dài dài.
Gió tin bao hẹn ngọn trào,
Lục Đầu giang tiễn giờ trao bạn lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời