送元二適江左

亂後今相見,
秋深復遠行。
風塵為客日,
江海送君情。
晉室丹陽尹,
公孫白帝城。
經過自愛惜,
取次莫論兵。

 

Tống Nguyên nhị thích Giang Tả

Loạn hậu kim tương kiến,
Thu thâm phục viễn hành.
Phong trần vi khách nhật,
Giang hải tống quân tình.
Tấn thất Đan Dương doãn,
Công tôn Bạch Đế thành.
Kinh qua tự ái tích,
Thủ thứ mạc luận binh.

 

Dịch nghĩa

Sau hồi loạn lạc nay mới lại được gặp nhau,
Gần cuối thu lại phải đi xa.
Những ngày sống nơi quê người đầy gió bụi,
Tình tiễn anh đi lớn như sông biển.
Là quan chủ huyện Đan Dương thuộc đất nhà Tấn cũ,
Thành Bạch Đế do Công Tôn Thuật xây.
Tiếc rằng do tự ái đã từng trải qua,
Giữ mình chớ bàn đến việc quân.


Bài này được làm năm 763. Giang Tả tức Giang Đông.

Nguyên chú: “Nguyên Thưởng Thường ứng Tôn Ngô khoa cử” 元嘗常應孫吳科舉 (Nguyên Thưởng Thường ứng thi khoá Tôn Ngô).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sau loạn nay gặp đôi ta,
Cuối thu lại phải bước ra dặm trường.
Quê người đầy gió bụi tung,
Tiễn anh sông bể, cõi lòng bao la.
Đan Dương đất Tấn quan to,
Thành Bạch Đế, Công tôn lo dựng rồi.
Việc qua, tự ái tiếc hoài,
Việc quân giờ chớ thốt lời bàn chi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau loạn chiến tranh nay gặp qua,
Cuối thu lại phải sắp đi xa.
Những ngày quê sống người đầy bụi,
Tình tiễn anh đi lớn hải hà.
Quan huyện Đan Dương nhà Tấn cũ,
Xây thành Bạch Đế Công Tôn nhà.
Tiếc rằng tự ái qua từng trải,
Mình giữ chớ bàn việc quốc gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sau loạn nay lại gặp,
Thu sâu lại xa nhau.
Gió bụi làm khách mãi,
Sông, biển tiễn đi sầu.
Quận Đan Dương đời Tấn.
Thành Bạch Đế Công Tôn.
Qua đó nhớ cẩn thận,
Chuyện nhân sự chớ bàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay gặp lại sau cơn loạn lạc
Gần cuối thu lại phát đi xa
Phong trần thân khách không nhà
Tiễn ông sông biển đậm đà tình ta
Huyện Đan Dương có từ đời Tấn
Họ Công tôn Bạch Đế thành xây
Tự thương khi có qua đây
Giữ mình ở trọ, đừng bày việc binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời