20/08/2022 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nguyên nhị thích Giang Tả
送元二適江左

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:07

 

Nguyên tác

亂後今相見,
秋深復遠行。
風塵為客日,
江海送君情。
晉室丹陽尹,
公孫白帝城。
經過自愛惜,
取次莫論兵。

Phiên âm

Loạn hậu kim tương kiến,
Thu thâm phục viễn hành.
Phong trần vi khách nhật,
Giang hải tống quân tình.
Tấn thất Đan Dương doãn,
Công tôn Bạch Đế thành.
Kinh qua tự ái tích,
Thủ thứ mạc luận binh.

Dịch nghĩa

Sau hồi loạn lạc nay mới lại được gặp nhau,
Gần cuối thu lại phải đi xa.
Những ngày sống nơi quê người đầy gió bụi,
Tình tiễn anh đi lớn như sông biển.
Là quan chủ huyện Đan Dương thuộc đất nhà Tấn cũ,
Thành Bạch Đế do Công Tôn Thuật xây.
Tiếc rằng do tự ái đã từng trải qua,
Giữ mình chớ bàn đến việc quân.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sau loạn nay gặp đôi ta,
Cuối thu lại phải bước ra dặm trường.
Quê người đầy gió bụi tung,
Tiễn anh sông bể, cõi lòng bao la.
Đan Dương đất Tấn quan to,
Thành Bạch Đế, Công tôn lo dựng rồi.
Việc qua, tự ái tiếc hoài,
Việc quân giờ chớ thốt lời bàn chi.
Bài này được làm năm 763. Giang Tả tức Giang Đông.

Nguyên chú: “Nguyên Thưởng Thường ứng Tôn Ngô khoa cử” 元嘗常應孫吳科舉 (Nguyên Thưởng Thường ứng thi khoá Tôn Ngô).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Nguyên nhị thích Giang Tả