30/01/2023 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu nhân chi Hải Dương
送友人之海陽

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2014 08:25

 

Nguyên tác

酒樽詩句若為酬,
偶到名藍便小留。
異地煙花猶作客,
昨來風月幾同舟。
樹回山色千重碧,
溪合江聲九曲流。
風信暮潮應有約,
送君東下六江頭。

Phiên âm

Tửu tôn thi cú nhược vi thù,
Ngẫu đáo danh lam tiện tiểu lưu.
Dị địa yên hoa do tác khách,
Tạc lai phong nguyệt kỷ đồng chu.
Thụ hồi sơn sắc thiên trùng bích,
Khê hợp giang thanh cửu khúc lưu.
Phong tín mộ triều ưng hữu ước,
Tống quân đông hạ Lục giang đầu[1].

Bản dịch của Đông Xuyên

Thù tạc vần thơ, chén rượu vui,
Danh lam chợt bạn ghé vào chơi.
Đất hoa khói lạ, ai là khách!
Thuyền gió trăng chung, trước mấy người?
Quanh núi muôn trùng, cây nhuộm biếc,
Dồn sông chín khúc, suối trôi dài...
Ngọn trào, tin gió, còn bao hẹn...
Giờ, Lục Đầu giang, tiễn bạn xuôi...
Hải Dương nằm ở đồng bằng Bắc Bộ, phía bắc giáp các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, phía đông giáp Hải Phòng, phía tây giáp tỉnh Hưng Yên, phía nam giáp tỉnh Thái Bình.

Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Sông Lục Đầu. Khúc sông thuộc hệ thống sông Thái Bình, chảy ở ranh giới các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương. Đây là chỗ tập trung của 6 con sông (4 sông chảy vào: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống và 2 sông chảy ra: sông Kinh Thầy, sông Bình Than).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Tống hữu nhân chi Hải Dương