送王司直

西塞雲山遠,
東風道路長。
人心勝潮水,
相送過潯陽。

 

Tống Vương tư trực

Tây Tái vân sơn viễn,
Đông phong đạo lộ trường.
Nhân tâm thắng triều thuỷ,
Tương tống quá Tầm Dương.

 

Dịch nghĩa

Mây trên núi Tây Tái thấy xa xa,
Gió xuân thổi trên đường dài ông đi.
Lòng tôi như dòng nước,
Tiễn ông nơi bến sông Tầm Dương.


Tác giả bài này có bản chép là Lưu Trường Khanh, lại có bản ghi là của Hoàng Phủ Tăng. Vương tư trực thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây non Tây mờ xa trông thấy
Gió xuân căng buồm đẩy thuyền đi
Lòng tôi dòng nước khác gì
Tầm Dương bến tiễn ông đi an bình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa xa mây Tây Tái
Gió xuân thổi dặm trường
Lòng người hơn con nước
Đưa tiễn vượt Tầm Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ải tây mây núi tít
Gió thổi bước đường trường
Lòng người hơn nước chảy
Đưa bạn đến Tầm Dương


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây trên Tây Tái thấy xa xa,
Vạn dặm ông đi xuân gió qua.
Lòng của con người hơn sức nước,
Tầm Dương bến tiễn ông xa nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây trên Tây Tái thấy xa xa,
Vạn dặm ông đi xuân gió qua.
Lòng của con người hơn sức nước,
Tầm Dương bến tiễn ông xa nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời