16/10/2021 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân xuân khai bút
新春開筆

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2013 22:23

 

Nguyên tác

東風昨夜入江潭,
竹外晴流倦曉藍。
王闕春連屏嶺北,
枌鄉天在海雲南。
容身直是乾坤大,
殷節猶知雨露甘。
染翰喜捻新歲月,
紅箋題處起春蠶。

Phiên âm

Đông phong tạc dạ nhập giang đàm,
Trúc ngoại tình lưu quyện hiểu lam.
Vương khuyết xuân liên Bình lĩnh bắc,
Phần hương thiên tại Hải Vân nam.
Dung thân trực thị càn khôn đại,
Ân tiết do tri vũ lộ cam.
Nhiễm hàn hý niệm tân tuế nguyệt,
Hồng tiên đề xứ khởi xuân tàm.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Đêm trước sông hồ ngập gió đông
Khói lam quyện khóm trúc bên sông
Khuyên vua núi Ngự hai xuân trọn
Làm lính Hải Vân một trạm Nông
Mưa móc rộng ban ân nghĩa trọng
Càn khôn còn giữ một thân nồng
Đầu năm ghi lại đôi lời chúc
Khai bút đề xuân mượn giấy hồng
Tác giả làm bài thơ này vào ngày đầu xuân tết Tân Hợi 1851 khi ông đang bị ghép vào tội “phạm thượng” do khuyên vua Tự Đức siêng năng chăm lo việc triều đình, nên ông bị đày đi cắt cỏ ngựa ở trạm Thừa Nông.

Nguồn: 108 bài thơ Đường chọn dịch, Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Tân xuân khai bút