28/11/2022 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Châu Giang kỷ kiến
珠江紀見

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 29/03/2019 12:32

 

Nguyên tác

劉王霸迹委荒城,
妃子香魂剩素馨。
芳草不隨人事改,
朝朝花渡賣花聲。

Phiên âm

Lưu vương bá tích uỷ hoang thành,
Phi tử hương hồn thặng tố hinh.
Phương thảo bất tuỳ nhân sự cải,
Triêu triêu hoa độ mại hoa thanh.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thành hoang trơ dấu Lưu vương
Linh hồn phi tử ngát hương mấy đời
Cỏ thơm chẳng đổi theo người
Bến hoa mỗi sớm vọng lời bán rao
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Châu Giang kỷ kiến