化州作

玉京回首五雲深,
零落殘生苦不禁。
已辨荒郊埋病骨,
海天草木共愁吟。

 

Hoá Châu tác

Ngọc kinh hồi thủ ngũ vân thâm,
Linh lạc tàn sinh khổ bất câm (cấm).
Dĩ biện hoang giao mai bệnh cốt,
Hải thiên thảo mộc cộng sầu ngâm.

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh đầu lại Ngọc kinh, năm mây thăm thẳm,
Kiếp sống tàn điêu linh xơ xác, khổ không chịu nổi.
Đã sửa soạn chốn hoang vu để chôn vùi nắm xương ốm yếu,
Cỏ cây nơi trời biển xa xôi cùng ta ngâm thơ sầu.


Trong tác phẩm Việt âm thi tập có chú thích rằng đây là bài thơ do Trương Hán Siêu làm lúc đang giữ chức Chiêu dụ đại sứ (khoảng năm 1354).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Ngoảnh lại năm mây phủ đế đô,
Hồn tàn bao xiết khổ bơ vơ.
Thôi đành cõi rậm vùi xương bệnh,
Cây cỏ chung sầu cũng hoạ thơ.


Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thăm thẳm màu mây phủ đế kinh,
Hồn tàn xơ xác khổ điêu linh.
Ngỡ, thôi nắm đất vùi xương bệnh!
Cây cỏ vì ta cũng chạnh tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ðế kinh thăm thẳm màu mây,
Hồn tàn vương vất đoạ đày điêu linh.
Ngỡ xương vùi cõi u minh,
Nào hay cây cỏ cũng tình tri âm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoảnh lại đế thành năm sắc mây
Hồn tàn xơ xác tấm thân đày
Đất hoang dành sẵn vùi xương bệnh
Thơ hoạ chia  sầu tạ cỏ cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoảnh đầu kinh Ngọc năm màu mây,
Kiếp sống điêu linh thật khổ thay.
Chốn ấy hoang vu xương cốt ốm,
Ngâm thơ nơi cỏ xa cùng cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngoảnh lại kinh thành đủ sắc mây
Kiếp thừa mòn mỏi, sống như đày
Đất hoang chọn sẵn vùi thân héo
Chia sẻ thơ sầu với cỏ cây.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời