Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 15:38

順化晚市

暖烟夕照戀江濱,
細聽鶯啼處處春。
晚市只看紅粉女,
通衢不斷扆羅塵。
時沽白酒能筵客,
日用青錢卻便民。
交易豈無衡與斗,
還餘風俗葛天淳。

 

Thuận Hoá vãn thị

Noãn yên tịch chiếu luyến giang tân,
Tế thính oanh đề xứ xứ xuân.
Vãn thị chỉ khan hồng phấn nữ,
Thông cù bất đoạn ỷ la trần.
Thời cô bạch tửu năng diên khách,
Nhật dụng thanh tiền khước tiện dân.
Giao dịch khởi vô hành dữ đấu,
Hoàn dư phong tục Cát Thiên thuần.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đình Sơn

Khói ấm hoàng hôn quyện bến sông
Lắng nghe oanh hót bạt ngàn xuân
Chợ chiều tha thướt đàn con gái
Suối lụa tung hê nẻo bụi hồng
Rượu trắng vui vầy mua đãi khách
Tiền đồng trao đổi tiện cho dân
Bán buôn lọ phải cần cân đấu
Nếp Cát Thiên xưa vẫn thấm nhuần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Trung

Bến chiều khói quyện ấm dòng xanh
Nghe tiếng xuân tràn giữa giọng oanh
Thiếu nữ lao xao chiều loáng thoáng
Lụa là xúng xính nẻo loanh quanh
Khi mua rượu trắng làm vui khách
Lúc đổi tiền xanh giúp lợi dân
Buôn bán đấu cân, vui chẳng luỵ
Cát Thiên tục cũ vẫn còn ngân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng hôn khói quyện bến sông,
Lắng nghe oanh hót tiếng lồng ngàn xuân.
Chợ chiều tha thướt mỹ nhân,
Tung hê suối lụa bụi trần nẻo thông.
Rượu trong đãi khách vui đồng,
Tiền đồng trao đổi dân mong hằng ngày.
Bán buôn cần cân đấu thay!
Cát Thiên phong tục xưa nay thấm nhuần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bên sông khói ấm ánh tà huân
Lắng tiếng oanh kêu chốn chốn xuân
Đường bụi lại qua đều gấm lụa
Chợ chiều lui tới thảy giai nhân
Tiền đồng đổi chác tiện dân chúng
Rượu trắng làm quen chuốc khách nhân
Buôn bá há không cân với đấu
Còn theo phong tục thuở xưa thuần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời