御建天姥寺碑銘

越國之南兮,佳水佳山。
寶剎之壯兮,日照禪關。
性之清淨兮,溪響潺潺。
國之奠安兮,四境幽閒。
無為之化兮,儒釋同班。
記茲勝概兮,因果迴還。
建標立的兮,誠存邪閑。

 

Ngự kiến Thiên Mụ tự bi minh

Việt quốc chi nam hề, giai thuỷ giai sơn.
Bảo sát chi tráng hề, nhật chiếu thiền quan.
Tính chi thanh tịnh hề, khê hưởng sàn sàn.
Quốc chi điện an hề, tứ cảnh u nhàn.
Vô vi chi hoá hề, Nho Thích đồng ban.
Kí tư thắng khái hề, nhân quả hồi hoàn.
Kiến tiêu lập đích hề, thành tồn tà nhàn.


Ngự kiến Thiên Mụ tự là bài văn bia ở chùa Thiên Mụ, do chúa Nguyễn Phúc Chu lập năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) nói về việc trùng kiến lại chùa Thiên Mụ và trình bày tư tưởng cao siêu của đạo Phật. Bài văn dài 1260 chữ, đây là bài minh ở cuối.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Giới Hương

Phương Nam nước Việt chừ vững núi đẹp non
Chùa viện hùng tráng chừ tuệ nhật soi cửa
Nội tâm thanh tịnh chừ nước từ bi thấm
Đất nước yên ổn chừ bốn phương êm ấm
Pháp hoá vô vi chừ Phật Nho thuận đạo
Viết lời cảm khái chừ nhân quả vuông tròn
Dựng bia lưu niệm chừ, chánh còn tà tiêu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đình Sơn

Phương Nam nước Việt chừ, đẹp núi đẹp sông
Chùa chiền tráng lệ chừ, trời chiếu thiền môn
Tánh vốn trong lặng chừ, tiếng suối êm đềm
Nước nhà bền vững chừ, bốn cảnh yên vui
Vô vi giáo hoá chừ, Nho Thích cùng tôn
Viết lời để lại chừ, nhân quả xoay vần
Dựng bia nêu tỏ chừ, chánh giữ tà ngăn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Việt Nam ta chừ đẹp núi sông,
Chùa viện hùng tráng chừ nhật chiếu song,
Nội tâm thanh tịnh chừ từ bi thấm trong,
Đất nước yên ổn chừ êm bốn phương.
Vô vi pháp hoá chừ Nho Thích thuận,
Viết lời cảm khái chừ nhân quả trong vòng.
Dựng bia lập đích chừ, tà nghỉ chánh còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời